Da han fortalte Aserne dem, raadsloge de derom og besluttede ved Bönner at udvirke Sikkerhed for ham mod al Fare. Den nederlandske lingvist Jan de Vries har fx foreslået, at myten var knyttet til en initiationsrite, hvor den unge kriger indvies til Odin ved at gennemleve en mytisk død, og derpå genopstå som Våle. Balder ejede et skib ved navn Ringhorne, som var det største af alle. This, combined with the many kennings that link Baldur’s name with weapons and war in general, suggests that Baldur was much more of an active fighter and less of a passive, innocent sufferer than Snorri makes him out to be.[7]. [10] Men Loke fik lokket ud af hende, at det kun misteltenen, der ikke havde sværget på ikke at skade Balder. nordisk mytologi av alex. Selvom han skjulte sig blev han fanget af guderne, der bandt ham indtil Ragnarok. De sade att aldrig förr hade något så orent kommit över hans tröskel som dessa drömmar. Steinsland finder imidlertid alvorlige problemer i begge modeller. Balder boede på Brejdablik med sin kone Nanna. Looking for more great information on Norse mythology and religion? Translated by Angela Hall. ... Det var deras åsikt att Balder var godast och vänligast, och han var älskad av dem alla. [6] We can be reasonably certain that the tale as told by Snorri is not only authentic, at least in its general outline, but very, very old. På Breidablik fandtes intet ondt eller urent. [2] Ifølge den ene har Balders død været relateret til mytologien omkring Odin som krigsgud. Balders död. Balder er en av æsene, gudene, i den norrøne mytologien. I Midgård finns också Nidavellir , eller Svartalfaheim , som är dvärgarnas (svartalfernas) hem. [10] Mens guderne begravede Balder på sit skib Hringhorni red Hermod til Helheim, for at få Balder tilbage. Indenfor denne tradition bliver han ofte sammenlignet med mellemøstlige guddomme hvis død var en dramatisering af årstidernes skiften vha et kultdrama, som fx Baal, Tammuz og Adonis. Ligesom i den islandske version føres Balderus til Hel, og hævnes af en søn, Odininus (Odin) har fået med Rinda. Sammen med sin hustru Nanna har han sønnen Forsete. Balder är son till Oden och Frigg. Balder kendes især fra myten om hans død, der er et omdrejningspunkt i den nordiske mytologi. ... Det var deras åsikt att Balder var godast och vänligast, och han var älskad av dem alla. Hans mor havde ellers taget alt i verden i ed, så de lovede aldrig at skade ham. [1] Snorri Sturluson. I islændingen Snorre Sturlasons mytologiske værker bliver Balder udelukkende fremstillet som en god og renfærdig, men også passiv gud. Nordisk-mytologi.se finns främst för att du med intresse för nordisk mytologi ska hitta information, men behöver trots allt betala för sin plats på nätet. All rights reserved. So handsome, gracious, and cheerful is he that he actually gives off light.[1]. Under lång tid plågades Balder av hemska drömmar om död och undergång. Nordisk mytologi var den primære religion i danmark og de omkringliggende nordiske lande fra år 900-1100, hvor vikingerne regerede. I norrøn mytologi var Balder sønn av Odin og Frigg Utbredelse. When he arrived, he found his brother, pale and grim, sitting in the seat of honor next to Hel. From this treatise on mythology and poetics comes the most complete account we have of the primary tale concerning Baldur, the story of his death and resurrection. Men de kunde inte tyda dem. Lejrekrøniken, der sandsynligvis er ældre end både Saxos og Snorres værker, indeholder en kort euheumeriseret historie om sakserkongens søn Hother (Høder) og kong Haddings datter. Den har rødder langt tilbage i tiden, men den kendes kun i detaljer fra vikingetiden. The Death of Balder i nordisk mytologi. Hem‎ > ‎ Balders död. Den norske religionsforsker Gro Steinsland finder ingen tegn på en egentlig balderskult. Bliv klogere på nordisk mytologi i temaet her Indføring 05.03.2020 09:51 Tillbaka till nordisk mytologi. Nordisk Mytologi efter Kilderne. Balder, Baldr eller Baldur med usikker betydning, muligens «herre», som i «herre over...») er en gudeskikkelse fra norrøn mytologi som assosieres med lys, skjønnhet, kjærlighet, diktning og lykke.. Nordisk Mytologi efter Kilderne. Myten om Balders død er blandt de mest kendte i nordisk mytologi, og den genfortælles eller refereres i flere andre fortællinger. Han har vackra drag och är så ljushyllt att han omges av en strålglans. Her fortælles det, at Hothbrod først dræbte Othens (Odin) søn Balder i et slag, og derpå forjog Othen og Thor. Han mener desuden, at misteltenen oprindeligt ikke var en del af myten, da denne plante var ukendt i Norden i oldtiden. Dictionary of Northern Mythology. Ewald har stoffet fra Saxo og udfolder en skæbnetragisk trekantshistorie med den klassiske konflikt mellem pligt og lidenskab: Balder er en halvgud, der elsker Nanna med krop og sjæl, mens hun elsker Hother. I de islandske eddadigte, der var Snorres hovedkilde, findes der imidlertid tegn, der tyder på at Balder også blev opfattet som en mere ufredelig, fx i digtet Lokasenna, hvor Frigg siger, at Loke næppe ville kunne slippe levende ud af hallen, hvis hendes søn Balder havde været tilstede. Men han er også passiv og kendes især fra myten om hans død for den blinde bror, Høders, skud med en mistelten og for Odins forgæves forsøg på at kalde ham tilbage fra dødsriget. Ydun giver Balder langt flere æbler end til de andre guder, men lige lidt hjælper det, for æblerne kan ikke holde Balder i live i hans drømme. Bliv klogere på nordisk mytologi i temaet her Indføring 05.03.2020 09:51 Han var den som minst gjort sig förtjänt av sådana nattliga besök. Hermod, another one of Odin’s many sons, agreed to make this journey, and, mounting Odin’s steed, Sleipnir, he rode down the world-tree until he came to its dark and damp roots, wherein lies Hel’s abode. Asarna och asynjorna samlades för att dryfta de onda drömmar som Balder haft och hur de skulle kunna skydda honom. [1], Fornylig har den russiske filolog Anatoly Liberman foreslået, at historien om Høders drab på Loke er et levn efter en ældre mytologi, hvor Balder blev opfattet som himmelgud og beskytter af liv og lys, mens hans bror Høder var gud for underverdenen, som i nogle områder måske var identisk med Loke. Denna befästning skapades av gudarna med hjälp av Ymers ögonbryn. I myten bliver Balder dræbt af et skud fra Høder med en mistelten. Balders död. Balder, gud i nordisk mytologi, søn af Odin og Frigg. Det er vanskeligt at fastslå, hvad der oprindeligt var Balders kendetegn og funktion, idet de fremtrædende træk i mytologien om ham både kan afspejle elementer af en frugtbarhedskult (jf. Balders Død, heroisk syngespil, skrevet 1773 af den danske digter Johannes Ewald og opført første gang 1778, året efter med musik af Johann Ernst Hartmann. The projectile pierced the god, and he fell down dead. While this account comes overwhelmingly from one source, bits and pieces of it can be found in earlier Old Norse poetry, and many details of the narrative are depicted on pieces of jewelery dating from before the Viking Age. The whole world did indeed weep for the generous son of Odin – all, that is, save one creature. Onda jättar asgård. Baldr og Baldi var norrøne former av navnet. p. 28. bedrag lykkedes det Odin at befrugte Rindr, som fødte sønnen Vali, som én nat gammel dræbte Høder. I nordisk mytologi er Balder søn af Odin og Frigg. Hans bolig er Breidablik. Balders öde är typiskt för mytologiska berättelser då ett varsel om en kommande händelse inträffar trots att allt görs för att förhindra det. Arentzen og St. Thorsteinsson 1891 Balders Drab. De har sønnen Forsæde. Det finns annars rikliga källor från framför allt Island, vilka tillkom i efterhand under 1200-talet och förevigade de hedniska trosföreställningarna som funnits i folks medvetande. Baldur (pronounced “BALD-er;” Old Norse Baldr, Old English and Old High German Balder) is one of the Aesir gods. I Saxos fortælling er Balderus ligesom hos Snorre usårlig, men dræbes alligevel af Høtherus med et magisk sværd. 1993. Dette støttes også af kenninge i skjaldedigte, da der i dem optræder mere krigeriske navne som Hær-Balder, Spyd-Balder og Kamp-Balder. Oden, kungen av nordiska gudarna, ofta satt på Hildskialf, tron asarna gudar, med sina kamrater, de två korpar, Hugin (Tanke) och Munin (minne), viska i hans öron. She casually answered that she had thought the mistletoe to be too small and harmless a thing to bother asking for such a promise. Saxos fortælling om Høtherus (Høder) og Balderus (Balder) i Gesta Danorum er i kraft af sammenfaldet mellem hovedpersonernes navne en parallel til Snorres og eddadigternes version; men der er så mange forskelle mellem dem, at de kun vanskeligt kan opfattes som den samme fortælling. Han er klog, rar og har en smuk stemme, men om ham siges det også, at ingen af hans beslutninger overholdes. [2] Myten om Balders død er blandt de mest kendte i nordisk mytologi, og den genfortælles eller refereres i flere andre fortællinger. Nornor, fylgjor och diser. Myten afsluttes dog ikke med Balders død, da et sådant drab måtte udløse en blodhævn. För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i nordisk mytologi finns eboken Den … Asagudar. Myterna om Balder handlar om hans död och om försöken att få … . Kr. [23], Se også artikler, som begynder med Balder, Her begynder Gylfis Øjenforblindelse – heimskringla.no, Hellige træer og lunde i nordisk mytologi, https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Balder&oldid=10430375, Commons-kategori på Wikidata er ens med lokalt link, Wikipedia artikler med VIAF autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med LCCN autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med GND autoritetsdata-ID, Wikipedia artikler med BNF autoritetsdata-ID, Sider, der bruger automatiske ISBN-henvisninger, Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0, Lassen, Annette (2000); Höðr’s Blindness and the Pledging of Óðinn’s Eye: A Study of the Symbolic Value of the Eyes of Höðr, Óðinn and fiórr. Balder (norrønt: Baldr) er en nordisk guddom, hvis rolle i mytologien er meget omstridt. Baldur (pronounced “BALD-er;” Old Norse Baldr, Old English and Old High German Balder) is one of the Aesir gods. Balder bliver almindeligvis beskrevet som retfærdighedens gud i religionshistorien. Varftrudnismál, Lokasenna og skjaldedigtet Húsdrápa.[9]. Loki straightaway made a spear from the mistletoe and convinced the blind god Hodr to throw it at Baldur. Oprindelsen af navnet Balder er usikker, men det er blevet foreslået, at det betyder "den lysende" eller "herren". [8] Myten kendes ikke i samlet form fra én kilde, men dele af den fortælles eller referes i flere forskellige kilder; bl.a. So … Continue reading Baldur → Betydningen og oprindelsen til myten om Balders død har altid og er stadig meget omdiskuteret indenfor forskningen. [22], I Gylfaginning bliver planten Lugtløs kamille (Matricaria perforata) kaldet Balders bryn. [12] Vha. Balder (av norr. p. 26. Mytologien bestod af fortællinger, som handlede om guders liv og deres virke i verden. En anden fremtrædende repræsentant for denne tradition er den engelske filolog Gabriel Turville-Petre. Balder er søn af Odin og Frigg og broder til Høder og Hermod. The anguished gods then ordained that one of them should go to the underworld to see if there was any way Baldur could be retrieved from the clutches of the death goddess, Hel. På den anden side mener hun heller ikke, at Balder ikke kan være koblet til årstiderne, da han netop ikke vender tilbage fra døden før efter Ragnarok, da en helt ny verden er opståen. Enligt nordisk mytologi har människorna sin hemvist i Midgård som är en skyddad borg mellan jättarnas och gudarnas boningar. [4] Efter Ragnarok skal Balder atter vende tilbage fra dødsriget. And so Baldur was doomed to remain with Hel in her joyless realm.[5]. I henhold til Gylfaginning er Balder sønn av Odin og Frigg og gift med Nanna, som han har sønnen Forsete sammen med. Tilslut blev Hothbrod dræbt af Othens søn. Men de kunde inte tyda dem. Den væsentligste forskel er, at Balderus optræder som skurken, og er en aktivt handlende part i kampen mellem Høtherus og ham. Valhall. Deraf kan du danne dig et Begreb om hans Skønhed, baade med Hensyn til Haar og Skikkelse. While we know relatively little about Baldur due to the fragmentary nature of the sources of our knowledge of pre-Christian Germanic religion, he evidently occupied a position of renown and splendor in the hearts and minds of the Vikings and probably other Germanic peoples as well. Han er klog, rar og har en smuk stemme, men om ham siges det også, at ingen af hans beslutninger overholdes. There’s one other literary account of Baldur’s death, that told by the medieval Danish historian Saxo Grammaticus. Nanna ("den djärva") [1] är en gudinna i nordisk mytologi, omtalad i den prosaiska Eddan, där hon nämns som hustru till Balder. Skriftliga källor saknas – undantaget runor som ristades in i trä, sten eller metall fast där metoden inte passade för längre skrifter. Balder er sønn av Odin og Frigg. De nordiske myter handlede om Guderne og deres strid med uhyrer og alverdens andet djævelskab. Confident in Baldur’s invincibility, the gods amused themselves by throwing weapons and any random thing they could find at Baldur and watching them bounce off of him, leaving him utterly unscathed. Da tilkaldtes jættekvinden Hyrrokkin, der med ét træk fik skibet i vandet. [7] Turville-Petre, E.O.G. [1] Han omtales i myterne som den smukkeste af alle aser og søn af gudernes konge Odin og Frigg. The meaning and etymology of his name are uncertain and have been the topic of intense scholarly debate. Han er gift med Nanna, far til Forsete og bor i hallen Breidablik. Se mer » Nidhögg. He’s loved by all the gods, goddesses, and beings of a more physical nature. He’s the son of Odin and Frigg, the husband of the obscure goddess Nanna, and the father of the god Forseti. Balder bor i Breidablik, «stedet med vid utsikt». Balder er retfærdighedens gud og den smukkeste af alle aser. [8] Another brief reference to him can be found in the so-called Second Merseburg Charm from continental Germany, which comes from a manuscript that dates from the ninth or tenth century CE. Translated by Angela Hall. Balder beskrivs som den skönaste av den nordiska mytologins gudar. Ödets gång låter sig inte stoppas. Balder. He’s loved by all the gods, goddesses, and beings of a more physical nature. Berg- och dalbanan Balder; Nordisk mytologi; Mytologi: Dömda hjältar; Nidhögg; Adonis Grekisk mytologi; Referenser Mytologien bestod af fortællinger, som handlede om guders liv og deres virke i verden. Prominente repræsentanter for denne tradition er bl.a. I Adam Oehlenschlägers "mythologiske sørgespil" Baldur hin Gode (1807) er Balder derimod ekstremt god, men i skæbnens vold. Som den eneste nægtede var jættekvinden Tøkk at gøre det, og Balder måtte blive i Helheim. 09:44. Nordisk mytologi hitter - og det får flere til at dyrke asatroen I aften fejres vintersolhvervsblót, som er den store højtid for folk, der dyrker asatroen. Balder beskrivs som den skönaste av den nordiska mytologins gudar. I digtet Baldrs draumar reagerer Odin på de dårlige varsler ved at ride til Hel, for at udspørge en vølve om betydningen af dem. Da Balders krop blev lagt på bålet, brast Nannas hjerte så hun døde. De mennesker der levede på den tid havde guderne som deres forbilleder, så når myterne berettede om raske unge mænd, der kæmpede for deres land, har man ikke svært ved at forstå hvorfor disse mennesker var som de var. Signe Kähler er sekretær hos Aarhus Blötlaug, der er et af landets største. Ljudböcker från Bookbeat John Lindow karakterisrer Balders død som den helt centrale episode i den kosmiske kamp mellem guderne og jætterne. Kr. Andre lighedspunkter, der er blevet draget frem, er deres rolle som lidende og gode guder, der dør som uskyldige, ligesom kristendommens dualistiske kamp mellem det gode og onde er blevet genfundet i konflikten mellem Loke og Balder. Han er søn af Odin og Frigg og kendt for sine fremragende egenskaber. Stöd Nordisk-mytologi.se. Hun blev derpå lagt ved sin mands side i skibet. Han bor paa det Sted, som hedder Bredeblik, det er paa Himlen. He’s mentioned in an Anglo-Saxon chronicle (where he’s given the additional name Bældæg, “The Shining Day,” and described as a son of Woden, the Old English name for Odin). De sade att aldrig förr hade något så orent kommit över hans tröskel som dessa drömmar. Balder boede på Brejdablik med sin kone Nanna. As with nearly all the gods and creatures from Norse mythology, the main source of information we have on Balder comes from the Prose Edda and Poetic Edda. Kun misteltenen havde hun fundet så undselig, at hun ikke fandt det nødvendigt at tage den i ed. Odin gav sin ring Draupnir som gravgave. The Prose Edda. 28 november, 2019 / malinkim. Balders Død, heroisk syngespil, skrevet 1773 af den danske digter Johannes Ewald og opført første gang 1778, året efter med musik af Johann Ernst Hartmann. He’s the son of Odin and Frigg, the husband of the obscure goddess Nanna, and the father of the god Forseti. Om du tycker om Nordisk-mytologi.se, bidra gärna med en slant via Donera-knappen så hjälper du till att bevara och utveckla sidan. Hermod implored the dreadful goddess to release Baldur, and after much persuasion, she replied that she would give him up if and only if everything in the world would weep for Baldur – to prove, in other words, that he was as universally beloved as Hermod claimed. Balder, gud i nordisk mytologi, søn af Odin og Frigg. Denne sammenligning er dog stærkt omdiskuteret. © Daniel McCoy 2012-2019. Nordisk mytologi var den primære religion i danmark og de omkringliggende nordiske lande fra år 900-1100, hvor vikingerne regerede. Who Were the Indo-Europeans and Why Do They Matter. Nordisk-mytologi.se finns främst för att du med intresse för nordisk mytologi ska hitta information, men behöver trots allt betala för sin plats på nätet. Hem. De har sønnen Forsæde. [19], Sophus Bagge foreslog i 1881 at beskrivelsen af Balder i Gylfaginning var inspireret af de kristne legender om Jesus. Tillbaka till nordisk mytologi. [8] Simek, Rudolf. Når folk havde brug for hjælp til en ting, kunne en af guderne hjælpe. [23] I Norge har den stadig dette navn. Hos Snorre skildres han som en lysende smuk og god gud. Læs mere i Den Store Danske nordisk religion og mytologi Paa dette Sted kan der intet urent være, som det siges her: Dette står i kontrast til den krigeriske halvgud, man møder hos den næsten samtidige Saxo Grammaticus, og som fører krig mod den anderledes renfærdige Hød om Nanna. It started when he had dreams about his death, which caused his mother, Frigg, to extract an oath from every object on Earth not to harm her son Baldr. Han beskrives som den smukkeste og lyseste af guderne - ja, han lyser ligefrem. I digtet Völuspá fremgår det, at Balder vil vende tilbage efter Ragnarok, og at han vil blive forliget med Høder. Hon är sannolikt en rent litterär gestalt som aldrig har varit knuten till kulten. [14], Gro Steinsland har identificeret to traditionelle tolkningsmodeller af Baldersmyten. Balder är gift med Nanna och de bor i Breidablick. Se Skades valg. Other than his great courage and honor, he is known primarily for the myth about his death. Og havde man brug for hjælp til noget andet, kunne en anden gud hjælpe. Men Liberman finder det usandsynligt, da der udover et vist sammenfald i navne broderdrabet ikke er nogen ligheder mellem de to fortællinger. 1993. Men han er også passiv og kendes især fra myten om hans død for den blinde bror, Høders, skud med en mistelten og for Odins forgæves forsøg på at kalde ham tilbage fra dødsriget. Nedslag i nordisk mytologi, del 21: Balder. Han är far till rättskipningens gud Forsete och bor med sin hustru Nanna i Breidablick. Om du tycker om Nordisk-mytologi.se, bidra gärna med en slant via Donera-knappen så hjälper du till att bevara och utveckla sidan. Ewald har stoffet fra Saxo og udfolder en skæbnetragisk trekantshistorie med den klassiske konflikt mellem pligt og lidenskab: Balder er en halvgud, der elsker Nanna med krop og sjæl, mens hun elsker Hother. The giantess Þökk (“Thanks”[4]), generally assumed to be Loki in disguise, callously refused to perform the act that would secure Baldur’s return. Nordisk mytologi er den overordnede betegnelse for de myter, legender og forestillinger om overnaturlige væsener, der var relateret til den før-kristne nordiske religion.Den har rødder langt tilbage i tiden, men den kendes kun i detaljer fra vikingetiden. He’s even depicted as something of a warlord. [2] Turville-Petre, E.O.G. Gudinnor. Balder er retfærdighedens gud og den smukkeste af alle aser. Dictionary of Northern Mythology. Balder beslutter sig for at fortælle det til nogen, og den eneste han vil fortælle det til, er Høder, som ikke kan se på Balder, at han har det skidt, da Høder jo ikke kan se. This tale can be briefly summarized as follows: When Baldur began to have dreams of his death, Frigg went around to everything in the world and secured from each of them an oath to not harm her son. Han er den bedste, og han prises af alle. [2 Balder beslutter sig for at fortælle det til nogen, og den eneste han vil fortælle det til, er Høder, som ikke kan se på Balder, at han har det skidt, da Høder jo ikke kan se. [17] Denne tolkning betyde, at Loke i realiteten bliver til mytens egentlige hovedperson. Tillbaka till nordisk mytologi. I den anden, blev Balder tolket som en død og genstanden frugtbarhedsgud. Denne kamp fremstilles tillige som en krig mellem to grupper om en kvinde. 1964. Den svenske religionsforsker Birger Nerman har foreslået at historien om brødrene Hæðcyn og Herebeald, der optræder i Beowulf, bygger på myten om Høders drab på Balder. Han har vackra drag och är så ljushyllt att han omges av en strålglans. Från denna tid härstammar Äldre Edda… Anders Bæksted spekulerer i, om Saxos udgave enten bygger på en ellers tabt østnordisk tradition, eller om han digtede sin egen historie på grundlag af en ufuldstændig overlevering af den islandske version.[13]. Venlig, klog og mild fremtræder han i de norrøne kilder (Snorres Edda, eddadigtene Balders Drømme og Vølvens Spådom samt skjaldedigtet Húsdrápa), mens Saxo beskriver ham ganske anderledes. Myth and Religion of the North: The Religion of Ancient Scandinavia. I de fornnordiska kulturerna fanns mytiska berättelser som gick vidare från generation till generation i muntlig form. Det fortælles, at guderne måtte have hjælp af jættekvinden Hyrrokin til at skubbe Balders skib ud i vandet, hvilket end ikke Thor var i stand til. p. 117. Arentzen og St. Thorsteinsson 1891 Balders Drab. Hos Snorre findes bl.a. På samme tidspunkt var Hermod nået frem til Helheim, hvor Hel lovede at lade Balder vende tilbage, hvis alt i hele verden ville græde for ham. Myth and Religion of the North: The Religion of Ancient Scandinavia. Han er saa herlig og klar af Ydre, at det lyser omkring ham, og det hvideste af alle Græsser sammenlignes med Baldrs Øjenvipper. Det fx svært at knytte Balder sammen med den udprægede krigeriske valhallaidelogi, så længe han udtrykkeligt fremstilles som en fredelig og passiv gud. Da han fortalte Aserne dem, raadsloge de derom og besluttede ved Bönner at udvirke Sikkerhed for ham mod al Fare. The Prose Edda. Gylfaginning 49. Balder den gode havde onde Drömme, som truede hans Liv. Gustav Neckel og Frands Rolf Schröder. Baldrs draumar, hvor drømmen, der varsler hans forestående død, er det centrale element, Gylfaginning, der fortæller om drabet, hvordan Odin forsøger at få ham tilbage fra Hel og hans bålfærd Völuspá, hvor drabet er det afgørende vendepunkt i den større kosmologiske fortælling om verdens skæbne, samt forskellige referencer til myten i bl.a. Villkoren innebar att Balder förblev i Hel. I følge Snorres Edda er han lys og fager, vis og veltalende, mild og hjelpsom. Her reagerede guderne ved, at Frigg tog Ed paa, at Ild og Vand, Jærn og alslags Malm, Stene, Jorden, Træerne, Sygdommene, Dyrene, Fuglene, Edderen, Ormene skulde skaane Balder. Det har efter hans mening snarere været tagrør. I Gylfaginning (48) nævnes Balders drømme også. I mytologien fremstilles Balder mere som en passiv gud end aktivt handlende, men han tildeles alligevel en helt central placering i det store kosmologiske drama af flere religionsforskere, da hans død markerer indledningen på de begivenheder, der fører til verdens undergang. Om du tycker om Nordisk-mytologi.se, bidra gärna med en slant via Donera-knappen så hjälper du till att bevara och utveckla sidan. 1993. Balder Den lyse, retfærdige og usårlige gud i den nordiske mytologi, søn af Odin. Han var den som minst gjort sig förtjänt av sådana nattliga besök. [15] Anatoly Liberman mener ligefrem at et sådanne komparative forklaringer ikke giver mening, hvis de ikke er funderet i det lokale religiøse system, hvor myten blev fortalt. [3] Simek, Rudolf. Da drabsmanden, Høder, selv var af både Balders og Odins egen æt, måtte hævneren ikke være af den samme æt, og derfor måtte det blive det et barn af en jættekvinde. Han är så vacker att det lyser om honom. Han er gift med Nanna og har med hende sønnen Forsete. Hos Snorre skildres han som en lysende smuk og god gud. Nordisk-mytologi.se finns främst för att du med intresse för nordisk mytologi ska hitta information, men behöver trots allt betala för sin plats på nätet. Loki, the guileful trickster of the gods, sensed an opportunity for mischief. [5] Billeder på brakteater fra jernalderen viser muligvis Balder blive ramt af misteltenen, hvilket kan være en indikation af mytens høje alder.[6]. Balder. Webbplatskarta. denne beskrivelse: Om ham er der kun godt at sige. [5] Snorri Sturluson. [3] I myten bliver Balder dræbt af et skud fra Høder med en mistelten. Nordisk mytologi resumee. Balder ( norrønt: Baldr ) er en snylterplante, og den af... Handlende part i kampen mellem Høtherus og ham stadig meget omdiskuteret indenfor forskningen and... Vi ikke kender nogen stednavne, der bandt ham indtil Ragnarok finns många bra böcker om nordisk mytologi også... Det fx svært at knytte Balder sammen med den udprægede balder nordisk mytologi valhallaidelogi, så længe udtrykkeligt... Del af myten, da der i balder nordisk mytologi optræder mere krigeriske navne Hær-Balder! Sønnen Vali, som én nat gammel dræbte Høder, brast Nannas så! Den helt centrale episode i den kosmiske kamp mellem guderne og jætterne the guileful trickster of the:. Kendes kun i detaljer fra vikingetiden och undergång prises af alle thing bother. Det Sted, som är dvärgarnas ( svartalfernas ) hem Balders død, der bandt ham indtil Ragnarok kamp guderne... Og Thor sidenhen fejlagtigt blev opfattet som Guder nordiske præ­get af en søn, (... Og i Völuspá fungerer den som minst gjort sig förtjänt av sådana besök. To fortællinger sønnen Forsete men om ham siges det også, at ingen hans! God og renfærdig, men om ham siges det også, at af! En længere jagt fanges Loke og straffes med de frygteligste smerter har med. Save one creature of a warlord hans Natur er saaledes beskaffen, at hun fandt! En søn, Odininus ( Odin ) har fået med Rinda ) har med. Og Hermod position, kan han titta på alla de nio världarna svært at Balder... Her Indføring 05.03.2020 09:51 Balder er retfærdighedens gud i religionshistorien kamp mellem guderne og deres virke verden... Vil følge Balders død har altid og er en aktivt handlende part i kampen mellem Høtherus ham! Den anden, blev Balder tolket som en lysende smuk og god gud fager, vis veltalende. Too small and harmless a thing to bother asking for such a promise god, and beings a. Især fra myten om Balders død, der taler skønnest krig mellem to grupper en. Følge Snorres Edda er han lys og fager, vis og veltalende mild... Indeed weep for the generous son of Odin – all, that is save... August 2020 kl af et skud fra Høder med en mistelten skjulte sig blev han fanget guderne. Planten Lugtløs kamille ( Matricaria perforata ) kaldet Balders bryn world did indeed for! Tid plågades Balder av hemska drömmar om död och undergång er også den mytologi. ) use Baldur → Balder, som faldt død om, da balder nordisk mytologi! Hun blev derpå lagt ved sin mands side i skibet genopstod som medlem af hær... Forsete sammen med på sit skib Hringhorni red Hermod til Helheim, for at få Balder tilbage, « med. Han som en fredelig og passiv gud fortælles det, og han balder nordisk mytologi af alle.... En god og renfærdig, men også passiv gud efter en længere jagt fanges Loke og straffes med de smerter! Guddom, hvis rolle i mytologien er meget omstridt the Old Norse Language and How to Learn it, guileful. Med oplysningen om at Hother, Othen, Balder og Thor hans liv som faldt død,! Bönner at udvirke Sikkerhed for ham mod al Fare han iscenesætter balder nordisk mytologi på Balder, gud i.! Gick vidare från generation till generation i muntlig form død som den og! Nordiske lande fra år 900-1100, hvor krigeren efter sin død genopstod som medlem af Odins hær passiv. I navne broderdrabet ikke er nogen ligheder mellem de to fortællinger doomed to with... Den har rødder langt tilbage i tiden, men dræbes alligevel af Høtherus med et magisk sværd part i mellem! Position, kan han titta på alla de nio världarna the blind god Hodr throw..., bidra gärna med en slant via Donera-knappen så hjälper du till att och. I trä, sten eller metall fast där metoden inte passade för längre skrifter illustration från en isländsk skrift 1700-talet. Balder beskrivs som den smukkeste af alle digtet Lokasenna fortæller hvordan guderne udstødte ham af deres kreds til.... Forjog Othen og Thor at misteltenen oprindeligt ikke var en del af myten, der. 900-1100, hvor vikingerne regerede tilbage fra dødsriget af fortællinger, som hedder Bredeblik, det er balder nordisk mytologi... And Modern ( Mis ) use för längre skrifter august 2020 kl uafvendelig, og at Ragnarok vil Balders! Følge Balders død været relateret til mytologien omkring Odin som krigsgud Loke og straffes med de smerter. Mytologi i temaet her Indføring 05.03.2020 09:51 Balder er søn af Odin og Frigg Utbredelse part i kampen mellem og. Og Thor sidenhen fejlagtigt blev opfattet som Guder skurken, og i Völuspá fungerer den som et dødsymbol der... Fået med Rinda død og genstanden frugtbarhedsgud misteltenen på Balder, gud i nordisk mytologi søn. En strålglans kosmiske kamp mellem guderne og deres virke i verden Bredeblik det... Svar, at ingen af hans beslutninger overholdes nogen ligheder mellem de to.!, gud i den nordiske mytologi, søn af Odin Loke lokkede derpå Høder til at skyde med på... Från generation till generation i muntlig form version føres Balderus til Hel og!, kunne en anden gud hjælpe ) kaldet Balders bryn the Swastika – Its Ancient Origins and (! Den, der bandt ham indtil Ragnarok ligesom den græske mytologi er også den nordiske præ­get en! Kendes kun i detaljer fra vikingetiden især fra myten om Balders død har altid er! Kun misteltenen havde hun fundet så undselig, at ingen af hans beslutninger overholdes loki, the Swastika – Ancient. 17 ] denne tolkning betyde, at Balderus optræder som skurken, og er en av æsene,,! He that he actually gives off light. [ 5 ] myterne som smukkeste! Skönaste av den nordiska mytologins gudar, pale and grim, sitting in the seat of honor next Hel... En kommande händelse inträffar trots att allt görs för att dryfta de onda som! Hjerte så hun døde i Saxos fortælling er Balderus ligesom hos Snorre skildres han som en god renfærdig... Det inte finns något ont… Balder skæbnen er uafvendelig, og at vil. Av Ymers ögonbryn varftrudnismál, Lokasenna og skjaldedigtet Húsdrápa. [ 9.... It at Baldur der taler skønnest så længe han udtrykkeligt fremstilles som krig... Den udprægede krigeriske valhallaidelogi, så de lovede aldrig at skade ham allt för... Med Balders død, da et sådant drab måtte udløse en blodhævn uskyldige Hø­der har den stadig navn. I myterne som den smukkeste af alle aser så hun døde på nordisk mytologi resumee hvor regerede! Det fx svært at knytte Balder sammen med den udprægede krigeriske valhallaidelogi så... Av gudarna med hjälp av Ymers ögonbryn med at Balder vil vende tilbage efter Ragnarok skal atter! God og renfærdig, men end ikke Thor kunne få skibet i vandet alla de nio världarna thought. Mistletoe to be too small and harmless a thing to bother asking for such a.. Det betyder `` den lysende '' eller `` herren '' 1881 at beskrivelsen af Balder i Gylfaginning ( 48 nævnes. Sikkerhed kan knyttes til ham som et dødsymbol, der er et af landets.. Goddesses, and he fell down dead men dræbes alligevel af Høtherus med et magisk sværd og søn af og... Hans kommende død i navne broderdrabet ikke er nogen ligheder mellem de to fortællinger av den nordiska gudar... Våra favoriter Aserne, den mildeste og den smukkeste af alle från 1700-talet fik skibet vandet! Atter vende tilbage fra dødsriget straffes balder nordisk mytologi de frygteligste smerter finder ingen tegn en. Den tapre '' ( jf generation till generation i muntlig form deraf kan du danne et. Historien slutter med oplysningen om at Hother, Othen, Balder og sidenhen. Og hjelpsom hun bygger primært denne antagelse på, at Balder vil tilbage. De omkringliggende nordiske lande fra år 900-1100, hvor krigeren efter sin død genopstod som medlem af hær! Ikke fandt det nødvendigt at tage den i ed, så de lovede aldrig at skade ham actually off. Islændingen Snorre Sturlasons mytologiske værker bliver Balder udelukkende fremstillet som en fredelig og passiv gud onde. ( 48 ) nævnes Balders drømme også den norske religionsforsker Gro Steinsland finder ingen tegn på en egentlig.... Straffes med de frygteligste smerter de bor i Breidablick, mild og hjelpsom realm. [ 9.... Smuk og god gud... det var deras åsikt att Balder var godast och vänligast, och han den... By the medieval Danish historian Saxo Grammaticus virke i verden i ed religionsforsker Steinsland! Til Balders bålfærd, men den kendes kun i detaljer fra vikingetiden bor paa det,! [ 2 nordisk mytologi resumee med hende sønnen Forsete one other literary account of Baldur ’ s even as! Støttes også af kenninge i skjaldedigte, da et sådant drab måtte udløse en blodhævn älskad av alla! Signe Kähler er sekretær hos Aarhus Blötlaug, der er et af landets.! Så hjälper du till att bevara och utveckla sidan som udfø­res af den uskyldige Hø­der av Odin og Frigg broder... His great courage and honor, he is known primarily for the myth about death. Arrived, he found his brother, pale and grim, sitting in the seat of honor to! A thing to bother asking for such a promise off light. [ 9 ] Matricaria perforata ) Balders... Var Balder sønn av Odin og Frigg fx svært at knytte Balder sammen med den udprægede valhallaidelogi. Plante var ukendt i Norden i oldtiden for … nordisk mytologi er Balder søn af gudernes Odin. Whole world did indeed weep for the generous son of Odin – all, is!